Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017


minyardx:

[Standing in front of Big Ben] 

Reposted fromfandoms fandoms vialenka024 lenka024
0729 1fd1 420

justtryingtoact:

me everyday

Reposted fromfuckyeahlohan fuckyeahlohan vialenka024 lenka024
1582 a91b 420
Reposted fromproof proof vialenka024 lenka024
4319 20ea 420
Reposted fromkuroi-ame kuroi-ame viaitoweryou itoweryou
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
3685 3bee 420
Reposted fromwyczes wyczes viasweaterWeatherr sweaterWeatherr
Od niektórych kobiet bije cicha godność. Godność otacza je jak pole siłowe, w którym facet topnieje jak masło. Taka kobieta nie krzyczy ani nie wrzeszczy. Esencją tego, jest jej opanowanie, poczucie własnej wartości oraz wiara w siebie.
— Sherry Argov
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
Chcieć – oznacza wpływać na przebieg wydarzeń. 
To takie naturalne – bać się mocnych wrażeń. 
Lecz wiadomo – nikt nie wyjdzie z tego gówna bez obrażeń.
— Fokus
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
4421 b232 420
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty

June 24 2017

Nie chcę powiedzieć, że przesadziłem w kwestii swoich uczuć. Byłem szczery. Przez cale życie szukamy kogoś, kto mógłby nas zrozumieć i nagle go znajdujemy. Tak mi się przytrafiło z tobą. Przykro mi.
— Jose Carlos Somoza - ' Przynęta '
Reposted fromwetryagain wetryagain viaarancione arancione
Potem nienawidzimy siebie tak bardzo, że mdli nas od przedstawiania się. Rzygamy od wymawiania swojego imienia i nazwiska. 
— "Radio Armageddon" (Jakub Żulczyk)
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche viaarancione arancione
Gdy byłem mały, zastanawiałem się, jak polubić ludzi. Potem poznałem alkohol.
— Juliusz Machulski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaarancione arancione
Co rano trzeba wstać,
a co wieczór zapomnieć.
— Miuosh
Niespełniona miłość zostaje w sercu na zawsze. Nie wiem czy to pocieszenie, czy przekleństwo.
— siostry bukowskie
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl