Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
Reposted fromimyours imyours vialenka024 lenka024
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialenka024 lenka024
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber
Nie mam już siły żebrać o Twoją uwagę.
— moje
-stawiasz mnie pod ścianą -chciałbym
Reposted fromoohh oohh vialenka024 lenka024
Najlepsze lata życia nigdy się nie powtarzają.
— "Tylko Ciebie chcę"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty

July 08 2015

Będziemy mijać się bez gestu i bez słowa, niepamiętając, że przez krótki czas kochaliśmy się na zawsze...
— W. Szymborska
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Zrób mi tę przyjemność : uwielbiaj mnie mimo wszystko...
— Mały Książe
Reposted frompieprzycto pieprzycto
8109 9f82 420
Reposted frompieprzycto pieprzycto
5992 5d21 420
i wszystko to iluzją jest i magią
i zdarza się raz na milion
— zabili mi żółwia - wiosna
Reposted fromirmelin irmelin viacytaty cytaty
6783 fc9a 420
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viacytaty cytaty

Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić.

— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viasnynajawie snynajawie
(...) na pewno sobie poradzisz! Wierzę w Ciebie, więc i Ty wreszcie w siebie uwierz. Będzie dobrze!
— trzyma mnie w ryzach już piąty rok
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl