Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2018

5987 b9e8 420
Janusz Leon Wiśniewski, Samotność w sieci

March 31 2018

February 17 2018

Zrób sobie przysługę i naucz się odchodzić. Gdy łącząca Cię z kimś więź słabnie, naucz się, jak odpuszczać. Kiedy jakaś osoba zaczyna Cię źle traktować, naucz się po prostu iść dalej... Do czegoś i kogoś znacznie lepszego. Nie marnuj swojej energii, próbując wymusić coś, co nigdy się nie zdarzy. Ponieważ prawdą jest, że na każdą osobę, która Cię nie docenia, przypada jeszcze więcej ludzi, którzy tylko czekają, by Cię pokochać, tylko lepiej.
— Reyna Biddy
Ludzie siedzą latem do późnego wieczora i palą papierosy, szepczą, snują marzenia, flirtują i wiedzą w głębi serca, że nic ich lepszego w życiu nie spotka
— Carroll
4441 44ed 420
Reposted fromtfu tfu viatwojgloswmojejglowie twojgloswmojejglowie
Z perspektywy czasu mogę dać kobietom jedną, malutką sugestię. Mianowicie, przełamcie się i zacznijcie częściej używać taki zwrotów jak "Pierdol się", czy "Spierdalaj". To naprawdę bardzo w życiu pomaga.
— Tomasz Nawrocki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapsycha psycha
może nie byłeś moją pierwszą miłością|
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— mleko i miód
Reposted fromsouvenirs souvenirs viapsycha psycha
5803 ec12 420
Świetlicki.
Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel viaflesz flesz
4199 1bf0 420
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viacytaty cytaty
You only live once, buy Picassos whenever possible
— James Frey, A Million Little Pieces
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viacytaty cytaty
Be smart, be strong, be proud, live honorably and with dignity, and just hold on.
— James Frey, A Million Little Pieces
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viacytaty cytaty

February 01 2018

8005 4e8c 420
 Elizabeth, miło cię widzieć! Adam, mam ją!
— Denis Urubko po odnalezieniu Elisabeth Revol w akcji ratunkowej na Nanga Parbat
Reposted from1923 1923 viacytaty cytaty

December 31 2017

Podsumowując cały rok, Ty byłeś najlepszym co mogło mnie spotkać. 
Reposted fromczaadzik czaadzik viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl