Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

nieprzespana noc
nie-przez-Pana
absolutnie
— funpage soup.io
1253 e410 420
Reposted fromtfu tfu viaBloodyYuki BloodyYuki
4172 839a 420
Reposted fromgromo gromo viaBloodyYuki BloodyYuki
8549 9165 420
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaBloodyYuki BloodyYuki
Reposted fromoll oll viaBloodyYuki BloodyYuki
2132 cfb3 420
Reposted fromjareth jareth viaserplesniowy serplesniowy
nie spierdol tego.
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaucieknijmi ucieknijmi
"Nic, co robiłaś, nie mogło być głupie, skoro uczyniło z ciebie kobietę, którą jesteś teraz. Spójrz na to w ten sposób: jesteśmy owocem naszych doświadczeń."
— A. Signorini
5343 eb8c
Reposted fromsosna sosna viaucieknijmi ucieknijmi
Poradź sobie z tym. To już nie potrwa długo.
— Harlan Coben
2061 ef9c 420
Reposted fromcoolenough coolenough viawordshurt wordshurt
9038 dcb5 420
Reposted frommysoul mysoul viawordshurt wordshurt
Dzisiaj słyszysz: będę zawsze obok, jutro siedzisz znowu sam ze sobą...
— Quebonafide
Reposted fromPatiszon Patiszon viawordshurt wordshurt
Nie mamy wpływu na myśli innych, czasem nawet gdy bardzo się staramy, nie zmienimy tego co siedzi w ich głowie.
— M
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte viacytaty cytaty
Gdybym potrafila dałabym mu wszystko czego pragnie, ale nie posiadam tak wiele jak on oczekuje dostac..
— M
Reposted fromkarmelowelatte karmelowelatte viacytaty cytaty
[...] im żywsza i szczersza jest miłość, tym bardziej powinna być tajemnicza, okryta zasłoną. Nie powierzajmy naszej tajemnicy nikomu.
— Honoré de Balzac – Ojciec Goriot
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty
8703 a64b 420
Reposted frommeem meem viaitoweryou itoweryou
tutaj miłość jest życiem, śmiercią brak miłości.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl