Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

2200 02a0
Brazilian supermarket
Reposted fromvolldost volldost vialenka024 lenka024

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape vialenka024 lenka024
8346 ab73 420
Reposted fromflesz flesz viaczarnakawa czarnakawa
5530 c7af 420
Reposted fromprimo primo vialenka024 lenka024
1262 949f 420
Reposted fromczekoladowysen czekoladowysen vialenka024 lenka024
1254 670e
Reposted fromtfu tfu vialenka024 lenka024
8652 7b2a 420
Reposted fromslodziak slodziak vialenka024 lenka024
3744 c386
Reposted fromoolong oolong vialenka024 lenka024
(...) Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Żulczyk
Ciężki charakter, wiem, mam z natury, ale
Chcę wierzyć w słońce, nie chcę już wierzyć w chmury
— Pih "Zawsze muszę coś spierdolić" (ft. Peja)
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Nie mam dla Ciebie miłości, ktoś tu był przed Tobą
Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrał ją ze sobą

Jeśli chcesz, troszcz się o mnie, tylko pozbądź się złudzeń
Nie zacznę Cię kochać, choć przy Tobie się budzę 
Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką
Jeśli pójdę z innym, nie mów - serce Ci pękło
— moja miłość ma narzeczoną, a ja nie mam nic.
Reposted fromniskowo niskowo viategoniema tegoniema

June 22 2017

0061 2bcc 420
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaczarnakawa czarnakawa
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viaczarnakawa czarnakawa
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viaczarnakawa czarnakawa
7015 7e52 420
Reposted fromBotwinka Botwinka viaczarnakawa czarnakawa
4045 a3f9 420
Zrób mi jakąś krzywdę .
Reposted fromskonfundowane skonfundowane viaczarnakawa czarnakawa

June 21 2017

Jestem tym, kim najbardziej nie chcesz żebym był. Więc dwa różki... Dwa różki dorysuj mi.
— "Niedopowieści"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl