Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2017

u mnie w mieszkaniu są na zmianę okresy idealnego porządku i skrajnego bajzlu, taka syfusoida
— internetsowe Definicje Mojego Życia (via bash)
– Duma jego – wtrąciła panna Lucas – nie razi mnie tak jak duma innych. On ma przynajmniej jakiś powód po temu. Trudno się nawet dziwić, że tak świetny młodzieniec, dobrze urodzony, ze wspaniałą fortuną, parantelą i tak dalej, wysoko mniema o sobie. Ma prawo być dumnym, jeśli to można tak ująć.
– To prawda – rzekła Elżbieta – i łatwo bym mu wybaczyła jego dumę, gdyby nie uraził mojej.
— Jane Austen, "Duma i uprzedzenie"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
po pewnych nocach żaden poranek nie jest już taki sam.
Reposted fromawaken awaken viapsycha psycha
Zrozumiała, że nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz.
— Arturo Pérez-Reverte - Królowa Południa
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapsycha psycha
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapsycha psycha
Bez względu na wszystko ja się już nie odkocham.
— Barbara O'Neal
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapsycha psycha

November 06 2017

Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viajustaperson justaperson

October 17 2017

0132 3c79 420
Reposted fromokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
3272 6765 420
M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
4039 b411 420
Rupi Kaur "Mleko i miód"

September 26 2017

[...] wiem, że tak zwany dobry adres to człowiek, nie ulica.
— Dorota Terakowska
Reposted fromavooid avooid viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
7499 c8bd 420
Reposted frompseikow pseikow vialenka024 lenka024

September 16 2017

3519 6776

September 02 2017

Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding

August 22 2017

Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viaohmygodthebritish ohmygodthebritish
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl